21 Op 29 april werd ik onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit was voor mij een hele eer. In het bijzonder dank aan de dorpsraad, en harmonie St.Catharina en Joekskapel Luuster Efkes voor de serenades. Verder iedereen bedankt voor de handjes en kaartjes die ik heb mogen ontvangen. Het was heel bijzonder! Jeu Sonnemans. Beste Mensen van Veulen Met stralend weer onder begeleiding van Luuster Efkes,veel enthousiaste vrijwilligers en met belangstelling van de pers[Peel en Maas] is afgelopen zondag 23 mei de actie voor de renovatie van de kerk gehouden. We hebben mogen ondervinden dat de mensen ook in deze tijd de kerk waarderen en bereid zijn een bijdrage te geven. In de brief die jullie ontvingen schreven we. Er was eens... een Rector die een uitgave nodig had en hij kreeg in een slag van de Veulense mensen 6400,- gulden. Wij zijn verheugd dat we dit bedrag met deze actie overschreden hebben, maar dan in Euro's. De actie op 23 mei heeft 6855,54 opgebracht. Alle mensen heel hartelijk bedankt. Van diegenen die niet thuis waren deze dag, hopen we ook nog een bijdrage te ontvangen. U kunt uw bijdrage of machtiging nog in de afgesloten brievenbus bij de kerk doen. Kerkbestuur H. Antonius van Padua Veulen en Commissie Restauratie Kerk. De collecte die werd gehouden voor het Astma fonds in de week van 10 t/m 15 mei heeft 213,94 opgebracht. Namens het astma fonds hartelijk dank.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 22