sm J& ■0^- ""Nfc. "wr*.'. jv, vi -v iVfi'* SNtf-X* ..,,v:^:^'X .:.?-,v 'V'^V^, "«wiy. ,:^:v^ ,s^' -XXÏy" ASi* -> ToW 13 r*% .V <s.. 2004 et dorpsplein vaM^eunen Op de zaterdag beginnen we dit jaar ai met het volleybaltoernooi. Daarna kan er genoten worden van muziek, die dit jubileumjaar verzorgt zal worden door; Huisorkest9' B ij de wedstrij den be; Je bent dan in poules maatgevend voor dt teams van je eigen st jaren. Als je je wilt aanwezig te zijn!! Z s voor het eerst al tand van de poule: Daardoor soeel ie m zateraag zij n zondag tegen an voorgaande lag én zondag 20.30 uur. Op ongeveer 17.00 beachvollevbal vier zijn haar telefoonnummer, Jaap Litjens en j e bent ingeschreven g op volgorde van binnenkomst dus VOL VOL!!! maximaal 24 teams meedoen, dus ben er snel bij vragen over het inschrijven of het toernooi zelf dai vragen aan Jaap Litjens tel:0478-588554

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 14