'W 2 l» rw. .'MK Beste inwoners van veulen. 20 Nu we de lente begonnen zijn zijn wij van de organisatie van het stratentoemooi ook weer eens gaan denken aan deze sportieve maar vooral gezellige dag. Ook dit jaar zal deze onvergetelijke dag weer gehouden worden op de eerste pinksterdag van dit jaar. deze dag valt op zondag 30 mei a.s. Maar om er een goede stratentoemooi van te maken hebben we natuurlijk ook teams nodig, en daar wil ik me voor het Veulen dan ook voor in zetten om het veulen weer te presenteren. Na een misschien onverwachte- tweede plaats van vorig jaar die we voornamelijk met de jeugd hebben behaald, willen we dit jaar wal veranderen dus we willen er meer volwassenen bij om met de jeugd te sporten We hebben op deze dag verschillende activiteiten voor jong en oud zoals:? tegen 7 op klein veld voetbal jen, we moeten volleybal spelen we krijgen een rode draad een wal er spel en ook gaan we jeu de bo.ulle kort om alles om er een gezellige dag van tc maken ais team van hei Veulen Kr is wel een leeftijdsgrens aan verbonden .deze houd in dat je 1.6 jaar of ouder moet zijig of dit jaar nog moet worden,). Maar als we uiteindelijk niet genoeg deelnemers kunnen krijgen dan zai ik de jeugd zelf benaderen Ook buiten dorpse aanhang is welkom. Denk(en) jijyuliie) in sportieve of gezellige zin een steentje bij te kunnen dragen geef je dan op bij jullie straten vertegenwoordiger Nico Knapen (tel:0478 584387, of 06 13633771) We hopen op deze dag natuurlijk ook op supporters, dus nodig Iedereen uit om het nog gezelliger te maken. Na opgaven zai ik jullie verder informeren draag ooüeven voor bij hoven vernoemde. We voltooien deze dag met het motto: meedoen is belangrijker dan winnen Hallo inwoners van het Veulen, Op zondag 16 mei doen wij onze communie. Wij zouden het heel fijn vinden als jullie allemaal de vlag(rood wit blauw) buiten zouden willen hangen. Het is sen groot feest voor ons en daar hoort de vlag bij Bij voorbaat onze hartelijke dank. De communiecanten. Stichting Jeugdclub Veulen 8- t/m 12-jarigen Hallo jongens en meiden, Maandag gaan we spelletjes doen. Als het goed weer is, doen we dat buiten.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 21