Uit de school 4 Voltooiing De laatste vaardige schildersstreek sluit deze week de verbouwing af. Een groot renovatieproject heeft heel veel energie, tijd en aanpassingsvermogen gekost, maar we krijgen er wel een mooi en doelmatig schoolgebouw voor terug. Mensen die een tijd niet in het gebouw geweest zijn, geven bij binnenkomst uitingen van verrassing: "Och, wat is het hier mooi geworden!" We kunnen nu direct beginnen met een inhaalslag op computergebied. De server is gekozen en vóór de zomervakantie is het netwerk operabel en zijn we ook op ICT-gebied weer bij (of vóór). Niet dat we er niets aan deden. Ik zie kleuters heel intensief werken met het programma "Bas gaat digitaal" en het programma "Maatwerk"geeft heel veel steun aan kinderen bij rekenen. Natuurkunde, aardrijkskunde en geschiedenis krijgen met het programma "Winpak" ook digitale uitdagingen. De werkgroep ICT zal zich de komende tijd gaan richten op een verdere integratie van het computergebruik in het dagelijkse lesgeven, zowel aanvullend als remediërend. Verwerking Van alle ouders van de kinderen uit groep 8 hebben we de enquête formulieren ingevuld teruggekregen. Hartelijk dank daarvoor! De gegevens hebben we al verwerkt en in de laatste teamvergadering besproken. Een aantal punten ter verbetering zijn ons aangereikt: uitdaging en aanmoediging van kinderen, duidelijkheid in de besluitvorming, heldere en eenduidige informatie. Zaken die gewaardeerd worden zijn: planning, organisatie en een veilig en plezierig schoolklimaat. Een aantal ouders had de moeite genomen nog persoonlijke aanvullingen toe te voegen. Waar we deze niet in de totaalscore konden meenemen, hebben we direct (schriftelijk) gereageerd. De totaalscore van de ouderenquête ligt voor een ieder ter inzage (indien gewenst met toelichting) op school.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 5