Nieuws van uw Dorpsraad 23 Op 1e Paasdag hebben 118 volwassenen en kinderen genoten van het voortreffelijke familiebuffet dat door de Veulense kok en zaalhouder Antonie Thielen was bereid. Namens alle disgenoten past hier een woord van dank aan Antonie en zijn help(st)ers. Het was in een woord éf en zeker voor herhaling vatbaar.Tussen de bedrijven door liet de jeugdige dansgroep o.l.v. Ivonne van Kempen en Lianne Derks zien wat met een paar maanden oefenen al bereikt kan worden.Bedankt voor jullie optreden en ga zo door! In verband met zijn 25 jarig secretarisschap van de Dorpsraad bood de voorzitter aan Gerrit Reintjes een pen met inscriptie aan. Op dinsdag 23 maart heeft een bijna voltallige Dorpsraad een informatie-avond over het windmolenplan bijgewoond. Deze bijeenkomst bij Jan Slangen was belegd naar aanleiding van vragen daarover op de jaarvergadering van de Dorpsraad.De Nederlandse overheden hebben een overeenkomst gesloten om met behulp van windenergie voor 2010 gezamenlijk 1500 Megawatt elektriciteit op te wekken.De provincie Limburg wil daarvan minimaal 30 MW realiseren. Het plan voor een windmolenpark in Ysselsteyn omvat de bouw van een negental windmolens. Zes daarvan zijn gepland aan de Veulense kant van de hoogspanningsleiding en staan vanaf de Eijkenhofweg paralel met deze leiding tot aan de Ysselsteynseweg. De geplande molens hebben een tiphoogte van 140 meter. (De hoogspannings masten zijn 48 meter hoog.) Drie molens staan gepland tussen de Middenpeelweg en de Lorbaan langs de grensbeek met de gemeente Horst op het Horster gebied. Wat de invloed van de molens op de omgeving is zowel visueel als het geven van slagschaduw en geluidshinder, is nog niet duidelijk. Wethouder Ruyten heeft een actief communicatietraject toegezegd. Wilt u meer weten over windmolens kijk dan eens op www.windmoIensbeugen.tk. Daar vindt u uitgebreide algemene

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 24