voor de Clusterparochies Leunen»Veulen, Heide. Ziekencommunie. Bent u ziek of thuiszittend en wilt u toch graag met Pasen de H. Communie ontvangen dan kan dit. Geef dit tevoren even door zodat een afspraak gemaakt kan worden. Kapelaan van Dijck tel 581575. Vieringen in de Goede Week. 4 Witte De vieringen van Witte Donderdag en Goede Vrijdag beginnen om 19.30 uur.Op Witte Donderdag zal de viering in Veulen zijn en op Goede Vrijdag is de viering in de kerk van Heide. Deze vieringen zijn voor alle dorpen van het Cluster Leunen Veulen Heide. Op Witte Donderdag geeft het koor uit Veulen medewerking, op Goede Vrijdag is er medewerking van Schola uit Leunen en het gemengd koor van Heide. Paaszaterdag. De Paaswake zal zijn in de kerk van Leunen, ook deze viering is voor alle dorpen en begint om 19.00 uur. Alle drie de Paaskaarsen van de dorpen zullen worden gezegend. Voor de Paaswake worden in het bijzonder de kinderen uitgenodigd. Voor de kinderen zal er een Kinderwoorddienst w worden gehouden door de betreffende groep uit Veulen.Er zal dit jaar op Het einde van de H.Mis een dubbele verrassing voor de kinderen zijn. De misdienaars uit Heide zullen in deze viering assisteren. Het Dameskoor van Leunen zal de viering opluisteren. U bent allen van harte welkom bij de vieringen in de Goede Week. Paasboodschap. Deze dagen worden wij stap voor stap gevoerd naar de vreugde van het onverwachte. Door het lijden en de dood heen komen we tot het feit: Jezus is verrezen! Zijn opstanding uit de doden opent voor ons nieuw perspectief. Het leven kan moeilijk zijn, pijnlijk en zwaar, maar de verrijzenis van Jezus geeft een zin aan ons bestaan. Hoe machtig lijden, sterven en dood ook is, zij kan de verrijzenis van Jezus Christus niet in de weg staan. De Zoon van God heeft heel eerlijk alle gevolgen van zijn menswording aanvaard: zelfs aan vernedering en dood heeft hij zich niet onttrokken. Hij vertrouwde bij zijn lijden en sterven op Zijn Vader, die machtiger is dan de dood. Dat weten we vanaf Paasmorgen. Met Christus mogen we met Hem verrijzen, want de Heer is opgestaan. Allen U allen een Zalig Pasen! Namens de kerkbesturen van Leunen, Veulen, Heide. Kapelaan W.van Dijck.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 5