mi. in ii i in mi iiFTufMiTniawj'^^ hi'■mi 3 H. Antonius van Padua Veulen Misintenties opgeven Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: N. van Staveren, 0478-585134, Bankrekeningnummer: 1281.02.594 Contactpersoon parochie: M. Geurts- aan 9, 0478-588215 19.30 uur Witte Donderdagviering Misdienaars Loes Geert Ilze en Lieke Lector Mia Geurt s Zaterdag 19.30 uur Goede Vrii dagviering in Heide 19.00 Uur: Paaswake met wilding van de paaskaars in Leunen 11 april Zondag. Hoogfeest Pasen. 10.45. Uur:' H. Mis voor: Mis voor de parochie. Tot bijzondere intentie voor zieke. Jgt. Marlie Weijs. Misdienaars Karei, Rianne, Ilze, Daan. Lector Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: D. Drabbels0478-510316 ersoon arocme: 19.30 uur Maria Phili O.L. V Onbevlekt Ontvangen Heide Misintenties opgeven: Zondag 11 aprii Pasen 9.15 Uur Heidseschoolwei Goede Vrijdag Herdenking van het sterven van Christus H.Mis en Misdienaars Lector Jaargetijde Harrie Willems en voor Maria Willems- Gubbels en overleden fam. Leden; Jaargetijde voor Jan Spee: Voor de overleden ouders Geurts-vd Broek en voor Thei Vollenberg en kleindochters Eva en Emma Chantal, Frank, Claudia, Antoine, Rob, Ruud en Anouk. Gerrie vd Haghen Inzameling voor de vastenactie

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 4