7 voor Lector Woensdag uur is voor en met een piecnuge van haar genomen en ruste Vastenactie Een nieuw kazuifel voor de kerk van Leunen dankzij de Harmonie en de Carnavalsvereniging Onlangs heeft het kerkbestuur een nieuw wit kazuifel(priesterkleed) kunnen aanschaffen. Met Pasen zal dit feestelijke kazuifel voor de eerste keer gedragen worden. Dit kazuifel hebben we kunnen kopen dankzij een donatie van de harmonie H.Catharina, naar aanleiding van het kerstconcert in de kerk, en dankzij de opbrengst van de collecte in de Carnavanlsmis. We zijn daarom de Harmonie en de Carnavalsvereniging zeer dankbaar voor hun bijdrage om dit mogelijk te maken.Het laat zien dat een dorp door middel van de verenigingen bereid is om samen te werken en elkaar diensten te bewijzen. En natuurlijk bent u tijdens de vieringen rond Pasen (en daarna) uigenodigd om deze nieuwe aanwinst in de kerk te bewonderen. Hartelijk dank nogmaals! Het kerkbestuur van H.Catharina Leunen. Paaszaterdag zingen we om 19.00 uur in uniform. le Paasdag zingen we om 10.30 in uniform in Beukenrode. Vertrek om 10.00 uur. 2e Paasdag zingen we om 10.30 uur in uniform in Leunen K.%w.\\\vsv,W. A*

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 3