de Ruuper MEDEDELINGENBLAD VOOR LEUNEN EN VEULEN REDAKTÏEADRES: Scheiweg 9, 5809 EH Leunen lei: 58 90 70 JAARGANGI 3 6 nr 15 9 april 2004 Clusterparochies Leunen Kapelaan W. van Dijck, Albionstraat 30, 5809 AE Leunen, 0478-581575 H. Misinienties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: A Reintjes, 582221 Bankrekeningnummer: 1281.02.292 10 en 11 april 2004 Hoogfeest van Pasen Witte Donderdag 19.30 u Goede Vrijdag om 19.30 u dienst H.Mis in Veulen in He ide Zaterdag 19.00 Uur: BL Mis voor:Paaswake voor alle cluster parochies Leunen,Veulen,Heide Sef Goören Anna Gooren-Marcellis overl ouders en overl fam;Mathijs van Kempen en Johanna Lochtens; Harry van Dij ck; Ger Haegens Sandra Cornelissen Lector Zondag 10.45 Uur: H. Mis voor O Pierre Philipsen en Anna Philipsen-LenssenMi entje Croymans en overl fam; Misdienaars Geert,Rens, Hilde, Julia. ©DIENSTEN HUIS ART: Si*r .w* v ,""1 -■■■» 'JfyOfcVIUfl I B IN UHmJI ff 71 De weekenddiensten worden 's avonds vanaf 17.00 uur tot 's morgens 08.00 uur en in het weekend waargenomen door de HuisArstenPost

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 2