GEERT r ANNE-MARIE BENS Tel. 0478-641296 OVERLOOK VASTEN AKT!E www.vastenaktie.nl M €>1 ^e^4y0 GIRO3000046 3 Eigen grond ep inkomen voor achtergestelde Maya-indianen in Guatemala. De bewoners van Santa Luisa willen vanaf nu zelf hun toekomst opbouwen. Dit Maya-dorp in Guatemala hoorde vroeger bij een grote coöperatie. Het lidmaatschap kostte veel geld. Hun landbouwproducten verkochten ze aan de coöperatie, maar ze kregen er geen goede prijs voor. Omdat ze hard moesten werken voör de coöperatie, bleef er te weinig tijd over om voedsel voor zichzelf te verbouwen. Voor een betere toekomst stapten de bewoners daarom uit de coöperatie. Helena ichich is één van de bewoners die met hulp van Vastenactie deze stap heeft gezet. Dat was geen gemakkelijke keuze. Eerst waren ze bang om voor hun rechten op te komen, maar nu durven ze dat wel. Ze willen samen werken aan een goede toekomst voor hun kinderen. De inwoners van Santa Luisa hebben een eigen coöperatie opgericht en verkopen hun producten nu zelf. Daardoor is hun inkomen omhoog gegaan! De coöperatie, waar de bewoners van Santa Luisa vroeger bij hoorden, is echter nog steeds eigenaar van het land waarop ze wonen en werken. Vastenactie helpt de béwonerb nu om het eigendomsrecht over deze grond te krijgen. De hulp bestaat vooral uit juridisch advies en uit het begeleiden van onderhandelingen tussen het dorp en de coöperatie. Daarnaast introduceert Vastenactie nieuwe landbouw-technieken en verstrekt zaaigoed. Hierdoor oogsten de dorpelingen meer. Er worden silo's gebouwd voor een betere opsiag van de producten. Vastenactie helpt ook nog op andere terreinen. Zo heeft de vrouwengroep van Helena met steun van Vastenactie een winkeltje en een maïsmolen opgezet. De bewoners van Santa Luisa kiezen er bewust voor om te breken met onrecht en willen helemaal opnieuw beginnen. Ze hebben al belangrijke stappen gezet om hun dorpsgemeenschap te ontwikkeien. Maarzij willen hun activiteiten voortzetten en uitbreiden. Vastenactie wil de Maya's van Santa Luisa bijstaan in hun strijd tegen de armoede. U kunt hen daarin steunenGeven we echt om wie straks leeft? Vast iets om te delen. WARME BAKKER tel. 0478-588035 Leunen Reklame week 13 22 t/m 27-04 Abrikozenvlaai 6,55 Vloerkadet €0,29 Bakkerij Bens Leunen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 4