sxsra^O WO f««A J/;/!/-* n/«o «'A 1 i MM 4 I 1 ACTIVITEITEN BRINK" DE 28 dag datum uur activiteit vereniging ruimte 24.03 09.00 gym K.B.O. zaal 10.30 Volksdansen K.B.O. zaal 12.30 muziekl.koper. harmonie garderobe 13.00 muziekl.drum. harmonie verg.zaal 19.45 repetitie jeugd/drumb. verg.zaal 18.30 gym damessportclub zaal 20.30 repetitie drumband zaal do 25.03 08.30 gym school zaal 14.50 muziekl.koper harmonie garderobe 19.30 Aerobic K.Jansen zaal vr 26.03 08.30 gym school zaal 18.15 repetitie j eugdharmonie zaal za. 27.03 21.00 Koets on tour harmonie zaal zo 28.03 09.00 drumbandtreffen. harmonie zaal ma 29.03' 11.15 Gym school zaal 19.30 creativiteit M.Lengkens verg. zaal di 30.03 08.30 gym school zaal 13.45 kienen K.B.O. verg.zaal 19.30 repetitie Harmonie zaal 19.30 creativiteit M.Lengkens verg.zaal wo 31.03 09.00 gym K.B.O. zaal 10.30 volksdansen K.B.O. zaal 12.30 muziekl.koper harmonie garderobe 13.00 muziekl.drum. Harmonie verg.zaal 18.30 gym damesgymclub zaal 19.45 repetitie jeugd/drumb. vergzaal 20.30 repetitie drumband zaal do 01-04 08.30 gym school zaal 14.50 muziekles koper harmonie garderobe vr 02.04 08.30 gym school zaal 18.15 repetitie jeugdharm. zaal 19.30 Leotien St. Leo cafe za 03.04 19.30 Leolaat St.Leo zaal AF SPRAKEN kunnen op donderdagavond gemaakt worden bij de brink tel. nr. 047S 582575 DIENSTEN HUISART weekenddiensten worden 's avonds vanaf 17 uur morgens uur weekend waargenomen door de HuisArstenPost

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 29