26 VERLOREN; Nummerbord van een auto op de Veulenseweg, bij huisnr 14, op de dremp el kenteken54-LL-NL Tel: 58 50 52 PAROCHIE, NIEUWS, het startschot van de restauratie kerk Na een geslaagde parochie vergadering met een opkomst van 45 personen de volgende mededelingen Na het doornemen van de j aarstukken, werd de restauratie van de kerk gesproken. Hoewel dat de steigers eerder als verwacht zijn opgebouwd is de restauratie nu definitief begonnen met het vervangen van het leiendak op de Absis en het portaal. Aannemersbedrijf Verkouten uit Maasniel zal het dak vervangen en het timmerwerk uitvoeren. Bedrij f Peeters uit Venray zal de kerk van nieuw voegwerk voorzien. Schildersbedrij f Arts uit Oostrum verzorgt het schilderswerk. Koninklijke Eij sbouts herstelt de klok, het mechaniek wordt vernieuwd. 7 Oktober is de financiële commissie restauratie kerk opgericht de personen zijn, adviseur dhr W. Kremer uit Venray dhr. J. Fleurkens mv. N. v.Staveren dhr. Hv.Rijswijck De commissie heeft als taak voor financiële middelen te zorgen via Stichtingen - Instellingen en Bedrijven Er is een mooie folder gemaakt deze gaat met bijgaand schijven de deur uit, door inbreng van dhr Kremer is deze folder gratis tot stand gekomen. Aan alle inwoners van het Veulen zullen we eind mei een beroep doen door een huis aan huis actie te houden, later meer hier over. Bij de kerk word een thermometer geplaatst waar ons streef bedrag van E 25.000. op staat vermeld, zodat iedereen de stand van de bijdragen kan volgen. Kerkbestuur Financiële commissie restauratie kerk Veulen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 27