Vastelaoves-verieëneging "UT DARTELE VEULEN" Draaiboek Vastelaovend 25 Veulen, maart 2004 Geachte leden. Het bestuur van de Vastelaoves-verieëneging nodigt u hierbij met vrouw, verloofde of vriendin uit voor het bijwonen van de afsluitvergadering, welke gehouden zal worden op: Vrijdag 26 maart a.s. in zaal "'t Veule" Veulenseweg 49 Veulen aanvang 2! .00 uur. AGENDA: 1Opening door de voorzitter. 4) Nabeschouwing carnaval, 2) Notulen vorige vergadering. 3) Financieel verslag. Nabeschouwing Prins Nabeschouwing BAC Nabeschouwing BBC Nabeschouwing Wagenbouw Nabeschouwing üaofde Paerd Nabeschouwing Vastelaoveskrant Nabeschouwing Raad v elf Nabeschouwing PKC Nabeschouwing APK Nabeschouwing .Jeugdkamaval Nabeschouwing Joekskapel Nabeschouwing Voorzitter 5) Datums nieuwe seizoen. Deze worden door de secretaris voorgelezen. 6) Mededelingen 7) Rondvraag. 8) Sluiting. et bestuur rekent ook op uw komst. en meisjes, A.s. maandag 29 maart gaan we bij goed weer buiten flesvoetballen. Nemen i plastic fles mee? van allemaal een ©roetjes, de leiding

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 26