Dorpsraad Veulen 22 Omdat het weer voorjaar is en men graag zonder boete het verzamelde snoeihout wil opstoken volgen hier nog eens de spelregels hiervoor. Deze regels zijn U mag buiten de bebouwde kom op werkdagen tussen zonsopgang en zonsondergang slechts stoken onder de volgende voorwaarden Er mag alleen snoeihout of loof van landbouwproducten verbrand worden. De hoeveelheid mag ten hoogste 5 m3 bedragen. Is het meer dan meerdere keren een vuurtje aanleggen. De stookplaats moet minstens op 30 meter afstand van gebouwen houtopstanden en bomen liggen. De stookplaats moet op minstens 100 meter afstand van bos, heide of brandgevaarlijke gewassen liggen. Er moet voortdurend toezicht zijn van een meerderjarige. Er mag op geen enkele manier overlast zijn voor mens en milieu, (let dus goed op de windrichting Het stoken hoeft niet te worden gemeld bij politie of brandweer. Het opstoken van bouw-/sloopafval is altijd verboden. Het maken van een kampvuur of het houden van verbrandingen is verboden. Een vuurkorf of vuurton als alternatief is toegestaan. De politie gedoogt dus alleen het verbranden van snoeihout en loof van landbouwproducten door bedrijven en particulieren wanneer zij zich aan de boven omschreven regels houden. Hieraan zal zeer streng de hand gehouden worden. Maak, indien nodig, gebruik van deze mogelijkheid maar geen misbruik want dan is het zo voor iedereen weer afgelopen. G. Reintjes, secretaris Dorpsraad Veulen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 23