VICAR1EPAS 1 «Va Beste mensen, 13 Ondanks een frisse start, een goed begin en veel oefenen, moeten wij u mededelen dat wegens omstandigheden er dit jaar geen toneeluitvoeringen zullen plaatsvinden, Wij hopen dat we u het volgend jaar met onze uitvoering een paar leuke avonden kunnen bezorgen Bestuur toneelvereniging Come dia /^\^oriee^ver©nsging ^ornedia Vrijdag 26 maart 2004 GRANDIOZE KIENAVOND In Zaal Martens te Leunen Aanvang 19.30 uur Zaal open 18.30 uur Prachtige en waardevolle prijzen te winnen. Voor de Invaliden Sport- en Belangen Vereniging Venray e.o MEDEDELING Het secretariaat vaan buurtvereniging "Vicariepas"is vanaf 22 maart overgedragen aan mw. L.Penris, Vicarieweg 30. Voorheen was dit mw.I.van den Aker-Jans-B eken, Vicarieweg 6.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 14