MARIE BEm OVERLOOK? Uit de school 4 Toets - koorts Met een zucht van verlichting hebben de kinderen van groep 8 de laatste Cito-toets afgesloten. Drie dagen lang zijn ze bezig geweest met de antwoorden op meerkeuzevragen over rekenen, taal en wereldoriëntatie. Het lijkt wel of hun leven ervan afhangt. Alsof er in ons land in de week waarin de eindtoets gemaakt wordt een bepaald toets-virus rondgaat. Ongetwijfeld kunnen we "de media"hiervan (weer)de schuld geven. Immers in nieuwsbulletins, krantenkoppen en zelfs in tv-jounaals wordt melding gemaakt van de eindtoets. Waarom toch al die opwinding? Het hele jaar door gebruiken we in alle groepen cito-toetsen om te kijken of we erin geslaagd zijn de kinderen een stapje verder te brengen in him ontwikkeling. Nooit merkje daar iets van de opwinding die de eindtoets wel teweegbrengtAls het aan het Centraal Instituut voor Toets-Ontwikkeling (cito) ligt, wordt er niet zo'n drukte gemaakt bij de eindtoets: het is geen examen!maar slechts een instrument om te meten in hoeverre we geslaagd zijn met het bereiken van onze onderwijs-doelen. De onderwijsinspectie gebruikt de gegevens voor een kwaliteitsoordeel en het voortgezet onderwijs legt de score naast het oordeel van de school over een kind. Het zal duidelijk zijn dat het schooloordeel over een kind- na acht jaar - zwaarder zal wegen dan een toets van drie ochtenden! Dat hopen we tenminste. 4 BAKKEH Bakkerij Bens Leunen Reklame week 10 1 t/m 6 mrt. 04 Cake klein 2,55 ITSmXï uST" Zacht broodje 0,25

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 5