2 H. Antonius van Padua Veulen Misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: N. van Staveren Contact 6 maart 2004 Zaterdag Bankrekeningnummer: 1281.02.594 arochie: M. Geurts-Slangen, Lorbaan zondag van de 19,30 Uur: H. Mis voor: Gest. Jgt. Kinderen Willems. Drabbels-Dina Klaassen en Jacoba Klaassen. Jgt. Piet Spreeuwenberg en Maria Philipsen. Misdienaars Jan, Loes, Lieke, Amke. Lector Martien Classens. Beste mensen van Veulen. Onze kerk in Veulen moet nodig worden gerestaureerd. Het kerkbestuur en de financ. commissie restauratie kerk, is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen hiervoor. Het plan is om circa eind maart met de werkzaamheden te starten. Wij willen u hierover uitvoeriger informeren op de jaarvergadering van het kerkbestuur en de dorpsraad op donderdag 16 maart. De agenda voor deze vergadering staat volgende week in ruuper. vergadering Het kerkbestuur hopen allen deze belangrijke mQgen verwelkomen O.L. V Onbevlekt Ontvangen Heide Misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: D. Drahbels, 0478-510316 Contactpersoon parochie: L PouwelsHeidseschoohvee 1, 0478-582421 7 maart zondag vd 40 dagentijd Zondag Lector 9.15 Uur H.Mis Voor overleden ouders Engelbertus Poels en Gertruda Voesten; voor Grada Voesten Misdienaars Martin, Willeke, Stan, Marly, Claudia en Ruud Dinv Drabbels

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 3