Tarieven rectoraat H. Antonius van Padua te Veulen per 1 januari 2004 (alle bedragen zijn in euro) Avondwake Uitvaartdienst* 21,00 315,00 Grafrechten enkel graf 20 j aar inclonderhoudsbij drage 350,00 Wit betonnen kruis 125,00 Naamplaatje 30,00 Verlenging grafrechten enkel graf 10 jaar 175,00 Grafrechten dubbel graf 20 jaar incl. onderhoudsbijdrage 500,00 250,00 Grafrechten kindergraf 20 jaar incl. onderhoudsbijdrage 120,00 Verlenging kindergraf 10 jaar 60,00 Wit betonnen kruis bij kindergraf 60,00 Naamplaatje kindergraf 15,00 Urnengraf 20 jaar incl. marmeren dekplaat, plaatsen van urn en onderhoudsbijdrage, excl. belettering afdekplaat. 550,00 Bijzetting urnengraf (maximaal 2 urnen), incl. rechten 20 jaar en plaatsen urn. Excl. belettering en evt. nieuwe afdekplaat 310,00 Kosten organist Eucharistieviering in weekend Jubileumviering* Koor plus dirigent organist Huwelijksmis 35,00 21,00 210,00 35,00 315,00 Gestichte jaardienst in het weekend voor 10 jaar 210,00 Gestichte j aardienst in het weekend voor 20 j aar 420,00 *Gratis mits vier voorgaande jaren redelijke deelname aan kerkbijdrage (richtsnoer is 1% van het netto inkomen, met een minimum van 90 Bij een mindere bijdrage wordt het op de nota procentueel verrekend. Bij bijzondere gevallen beslist het kerkbestuur. Bij huwelijken wordt gekeken naar de huwenden zelf vanaf het moment dat zij het ouderlijk huis verlieten en/of zij de afgelopen 4 j aren al zelfverdienend waren.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 35