m KERKBESTUREN EN CLUSTERBESTUUR Clusterbestuur Voorzitter: Vice-voorzitter Secretaris: Penningmeester: Kapelaan W.van Dijck Albionstraat 30 Tel. 581575 Tel. 582421 5809 AE LEUNEN Lei Pouwels Heidseschoolweg 1 5812 AK HEIDE Annie Reintjes Bershof 18 5809 BH LEUNEN Tel. 582221 Mia Geurts Lorbaan 9 5814 AE VEULEN Tel. 588215 Kerkbestuursleden Leunen Vice-voorzitter: Annie Reintjes Bershof 18 5809 BH LEUNEN Tel. 582221 Tijdelijk Secretaris: Jos Janssen Penningmeester: Bouwzaken Tel. 586931 St. Catharinastraat 1 5809 AL LEUNEN Jos van Bree St. Catharinastraat 9a 5809 AL LEUNEN Tel. 587506 Joos van Ooi Blankenberg 1 5809 EV LEUNEN Tel 583423 1281 02 292 2

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 29