>mï P vzmmm m «1 wfo i*s I» 111 m asss^. 1 'Wi# :-::WpiiS mwt è=s-^ v;m «JÉ® n •ii r I||«i! if" m «M wMmm ■•mtv ifcr WiPli ecia/f J i#:i Leünen: Caste«ray0 www.phillpsenvers.nl Vènrayseweg 151, 5961 NS Horst Tel: 0478-571251 Di-Vr: 9.00-18.00 u Zaterdag: 9.00-15.00 Ö'SNEtë Leo 10 is voor en begint om 19.30 uur en duurt tot 22.30 uur. Entree is 1 euro, Voor meer info kom eens kijken of bel met Gitte 515941 S*K S5T ran™ ft&s IS JW.^ M ,ip| ti *82 :5s ■"'5555* Sa «si:;: .■555 ;S;§; *5:5:5 Wyï: *M<V HssK 55» «sS töffSÏ wr*: Wwwwi'jw- '-*■"*■•■* A».>-'- »-•-*•. -r> v*>y. .-:■ r®5ü a: :X5' sYaiw^: »a x ■A! yxyx-.x M-Xsy ■orwjgx;-x5>! .Sy. y. ®3® !v SM&oc :-xi I&i&K^jgiK eSs-^ W ÏkiwA StS-SvirW? l-M. ^'■rssiky.r.y.« Xr -:>>s~'SvM' M' i'xyv"X'lv!* iS4 X-rrS-Xs^ •is !A v v«s w>v if. Vr\yy.v/, v ,%s ^v/rAv y k k»yw/ia w.v »\>y.% >v wi 'A^^vwX-X-'Ay»! v a ï#»S y #\v iv-> vw/aVi S% v 1 !vl\Kyv 1 AMv« vlv%y>;»jsy//>v y«y wj,ny»wV<vv^Viy<1 -s»v>,%v<%wWv!y.v<y v^wSfv/* .v.-.V 'y>:<y vvy- n v»yav.;» v»v? ^•^Xw!4a w Xv/Xv^y :->:•''V<.y 5»>, v,^<v.v.;X*,$.>y a mvMvM* k<™*w*Ks K-j'.v Mm*K<Aw,r y.v .yMv.yl'.vA - y»»A'.',y,y V«V«! »KAV. AVV A 'I'M •v.v. >.»r W -W.V^ '.v.v.*. :w ;X<* y; I A* syy.VAyS.y' :X£r X •vv VST JtiS'XCA^'.VMX KM1 Mv> :i v?.vv^,: !r/Wfv iX: ■V- W M- •;y. M- >.v. *.v •M'X .'»4 ^:4aC4 ivy» ,<vXv ;.*«M '.n;- .v>>. A; <Vo IvIiMv A>:.!*y>vAy.?X' •MA: M'M'M' y.vy.'. w x«Sl v< Wr RA*!Ai Si :<M. iNiiSr :y; a»: !ATA ','.Vr. •'.'.'/'VWy-i- k* 1 4 k 'A r- 9 1 >4*J "iViV* A V A A A A ?4V. •rvi -4*4 'vic> 1.4 *.t% 4 'Y'.tVi ,.».i k 4 A« p aViJ «4*4 i v k y I 4 4 X4 I 4*1 r 4 ^J|CHt J m mm 4 k 4 4 1 4 A .V 4.» 4,1 Zw ISZ 4 4 I.I 'i^Wi 4 k J+ 4 I 4 4 44 I 4 >V/A.; 4 ♦.I.V r'/rk'fSV/l'f^l I I .4 vi n V, ^.i AV.«, ■.ViV," 4 .f E J I m m m r TO 4 9 1» 4r I 1 .r 4 I 4 4 a 1 r.1.4 vr .Ww'.C 444. .►•♦a W V' i.4 i;i:k rt W4*. 4 4 <|4 4 V».l*. •- J 'j 4 BOJ 4 4 4 iVr/.VA k 4 A A 4 f I.I 4.1 4 4 sV. .V.» 1 1ti t>t A 4. 4 V. I A I 4 r-"-1* 4 *«i i .W4 1.4 11 1 4 4 4 4 <t k f.fc 4.4 4.4 4,1 4.4 4 S.A 4 4> f.f WeMlv.« .4.1 v4y>. k%V >:i: i>; ^.VAV. .1.4 4.» I r k 1,1 A 14V f l/% I r .1.' 1*^ A .4 4 4 4 4.AAI ^'/lAV.V.y^ 4wA.fc 4.4 e I - to |:pSi I ,IWI 4 |SV »S^ aV il 1 r 1 4 t iYiVo >;0: O •>.4 «_4S /i - JA iVaiViV/iV, VJ iWYiVt r> kV !iVi 4.A I 4 4.» 4 4 iV AIk 4A l l> 4 4 4* V44< »4 1, «fc'.N 4Tk A4 A /4VI ■fSJl A*Af''VuM* 4 I 14*444 VI V.1.4 P 4 44 4 4 4 I 4.A 4 T.F^ 4 P^k A k m m I L 4 III 4 1 M.M 4 44 1.14 I k fc>4è».V •l»;i Vf 4> »:i I. I.4> %'vViSi 1^. .V/.Vi'.Y.VA' .4 4 vV/t •I'. Mt .i 4 1 i>.r 1V1I .lv4 I V I 41 k> I It 1.41 4 |V k 4 k" .♦1. «4 1 4 4 4 4 niiSVA A»- «;*<.*»- i$A' AYi) Vi\ WAFAV A 4k4.4 I k M A I 14 I fe4.#4B.1 k4.V.'>!hiki4 .wW l"l.4"l'« I A A A A.A i.V I»! V»VA* 4.1.4 V.' VÉI S C\»4W/i4 JA»v r.rvc V .1,* die yii iV.1. Vv'VAi1 4A I k 4 4 I 4 4 4 4 IJ. BROODJES VAN VERSSPECIALIST PHILIPSEN: EEN TRAKTATIE! 1 mm sj- .I.i.^vovrtfuv iWAV»V/V*« VX4MVM* V1 .•*•-• -f'1 e o The Coiourpower Wij zijn nog op zoek naar Leo-IQ is voor de jeugd uit Leunen, Veulen en Heide ••.,-S^AvAV »v S IXV* Uiy*^44 '"441 A -14 t n**^^TAf ^-4 4»k.«/k^«A %,,4l>^4««»

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 20