g kkk'k'k-kkkkkkkkkkkkk'k'kk'k-kk S - I f f 1 j. j n i i i TT cv/uw/i i.»i{mar Gerrit Arts 5809 EW Leunen 515221 Tel: 0478 AA*. VA H <v«fs »4MV^^V «V** I I I I P I I I KBO AFDELING LEUNEN Club Groen-oiiderliottd We hadden een oproep gedaan voor vrijwilligers om in Leunen het groen I I i i i - - gaan verzorgen. Geweldig dat er 10 februari zoveel aanwezig waren, f Xhiervoor onze hartelijke dank. Onder het genot van de koffie is besloten! éhoe oprichting van de club groenonderhoud. In de praktijk zal wel blijken we de werkzaamheden het beste kunnen aanpakken. We willen dinsdag 9 maart beginnen met een grote haag wat kleiner te maken. Degene die 9 maart mee willen helpen om die haag in te korten, willen, i I I i die dan om 9 uur bijeen komen bij het trapveldje einde VnlMngsstraat graag wat I mee brengen I s I I I Hierna willen we op de donderdagmorgen gaan harken/schoffelen, om te beginnen 18 maart. Indien er nog leden zijn die zich ook bij deze club willen aansluiten, dan zijn die van harte welkom. Want vele handen maken licht werk. Info. Adressen M. Beerkens tel. 585616 of H. Heidens tel.511456 I I i ZIE NESTOR Ingesloten een kortingbon voor brillen enz. bij Verhoeven optiek vooi KBO leden, geweldig toch. Ingesloten: informatie voorlichtingsbijeenkomst over Centrale! Ouderenverenigingen en Ouderenadvisering Synthese, maandagmiddag 29 maart in Zaal Martens. I I i i f Ook ingesloten informatie papier over bezichtiging kasteeltuinen I.V I

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 5