LEUNEN Dorpsraad In memoriam LouisKoppes. Met het overlijden van Louis Koppes verliest Leunen een basisschool direkteur die met hart en ziel begaan was bij de school en haar leefomgeving. De dorpsraad was in gesprek met Louis over de aanpassing van het speelterrein en over de verkeersveiligheid bij school We hebben Louis ervaren als een aimabele man, maar ook een man met realiteit zin voor wat mogelijk is. Als dorpsraad zullen wij al het mogelijke doen om zijn plannen te kunnen realiseren. De dorpsraad wenst zijn echtgenote en kinderen maar qok basisschool De Meent, heel veel sterkte toe met dit grote verlies. Namens Dorpsraad Leunen. Wim Jenniskens voorzitter. Dankbetuiging Een warmer en mooier afscheid van mij n lieve man, os pap en trotse opa, hadden wij ons niet kunnen wensen. Het gemis is groot maar uw belangstel ling en medeleven in welke vorm dan ook hebben ons veel steun en troost gegeven. Heel hartelijk dank hiervoor. Francien Haegens-Roelofs Petra - Mare, Jordi, Jur, Job"& Loek - Anita, Linsey, Michelle Leunen maart 2004 De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 6 maart om 18.00 uur in de parochiekerk H.Catharina te Leunen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 4