Zondag 8 febr. zingen we om 10.30 mi uniform in Beukenrode. Vertrek 10.00 3 Uit de schooi Waar zijn ze mee bezig Zit mijn kind op de goede school? Is het onderwijs op die school van goede kwaliteit? Kun je de kwaliteit van een school meten? Op dergelijke vragen is de laatste jaren naar een antwoord gezochtsystematisch. Dat betekent dat scholen een systeem van kwaliteitszorg aan het ontwikkelen zijn. Als je zoiets wilt doen, moetje daar een "meetlat" voor hebben. Daarom zijn er voor de gebieden waarop een school werkzaam is standaarden ontwikkeld. Die standaarden bieden een school de mogelijkheid om te kijken of er (al) voldaan wordt aan die standaarden voor goed onderwijs. Wij meten dus geregeld of we op de goede weg zijn. De gebieden waarvoor standaarden ontwikkeld zijn, zijn bijvoorbeeld: pedagogisch klimaat, didactisch handelen, leerlingenzorg, interne organisatie, contacten met ouders, externe contactenWanneer je als school gaat kijken of je het goed doet, doe je twee dingen: je vergelijkt je werk met de standaarden en j e stelt vragen aan betrokkenen (ouders, leerkrachten, kinderen, schoolbegeleiders,Daarover een volgende keer meer. Hoe gaat het Nu onze directeur getroffen is door een ernstige ziekte, zijn we ons als schoolteam gaan bezinnen. Hoe moetje handelen in zo'n situatie? Op welke wijze betrekje de kinderen erbij? Wie is de collega die met Louis rechtstreeks contact heeft? Louis heeft zelf aangegeven, dat hij zich graag wil concentreren op de kleine kring van dierbaren om hem heen. Een van ons (meester Peter) is de contactpersoon naar school toe. Een werkgroep binnen school houdt zich bezig met het gehele bezinningstraject en gebruikt daarvoor materialen die door verschillende instanties zijn ontwikkeld. Van een afstand kunnen we slechts meeleven en elkaar steunen. 4

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 4