Conti i 2 Misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: N. van Staveren, 0478-585134, Bankrekeningnummer: 1281.02.594 Contactpersoon parochie: M. Geurts-Slangen, Lorbaan 9, 0478-588215 7/8 februari 2004 Zaterdag 18.00 XJur: H. Mis voor: fam. Verdellen- Jacobs. Thij Sanders (vw verjaardag) en overl. fam. Willem v Opbergen en overl. fam. Priesterroepingen Attentie: aanvang Mis 18.00 uur. Misdienaars Katie, Stan, Liza, Nikki. Lector Annie Timmermans. Misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: D. Dr abb els, 0478-510316 8 februari er soon parochie: L. Pouwels, Heidseschoohveg 1, 0478-582421 zondag door het jaar Zondag 9.15 Uur H.Mis Misdienaars Sandra, Lector Gerrie vd Ha! Gerrit Arts Leunen Tel: 0478-515221

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 3