3 Kerkbijdrage 2004 in Leunen en Veulen Ieder mensenleven kent hoogte - en dieptepunten. Ieder mensleven kent vreugdevolle - en droevige momenten. En juist op het raakvlak van die momenten wordt er zo vaak een beroep op de Kerk gedaan. Of het nu is bij de geboorte (doopsel), bij de eerste heilige Communie of bij zware ziekte (ziekenzalving) en dood (uitvaart)De Kerk wil juist op die momenten in de naam van Gods Zoon aanwezig zijn. Ook het kerkgebouw, door uitstraling alleen al het middelpunt van het dorp, verwij st ons naar die God die onder ons mensen wilde wonen. Iedere katholiek maakt in meer of mindere mate gebruik van het kerkgebouw en haar aangeboden diensten. Dat lijkt zo normaal! Is dit wel zo....? We weten allemaal dat het kerkelijk leven vaak teruggedrongen is in de marge bij zo velen. Met het gevaar dat menigeen denkt: 'Och, waarom zal ik de kerk ieder jaar ondersteunen, dat kan toch ook éénmalig als ik iets nodig heb van die instantie? En juist daarin schuilt het grote gevaar. Nee, dit kan niet! Als, vooral de jonge gezinnen, dit denken, komt het voortbestaan van de parochie in gevaar. De kerk kan alleen maar diensten aanbieden als ieder jaar alle zelfverdienende parochianen bereid zijn om mee te doen aan de kerkbijdrage. Trouwens het is niet eerlijk om te denken: 'de ander betaald wel' Kerk dat zijn wij samen, ook in de ondersteuning ervan. Ik wil dan ook van harte deze jaarlijkse actie bij u aanbevelen en al degenen heel hartelijk bedanken, die kerk en parochie door middel van een bijdrage ondersteunen. Namens de kerkbesturen van Leunen en Veulen, Kapelaan W. van Dijck

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 4