Bericht voor alle vrijwilligers parochie H. Catharina 2 Zoals je reeds eerder in de Ruuper hebt kunnen lezen, houden wij op vrijdag 30 januari a.s. onze jaarlijkse vrijwilligersavond. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd. Wij kunnen je nu reeds vertellen dat de avond begint met 'n eucharistieviering, aanvang 19.15u., en voortgezet wordt in zaal Martens tot rond 23.00u. Hoe de avond er verder uitziet, kun je lezen in de uitnodiging die je z.s.m. in de bus krijgt. Het Kerkbestuur HAntonius van Padua Veulen Mis intenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: N. van Staveren, 0478-585134, Conti Bankrekeningnummer: 1281.02.594 ersoon parochie: M. Geurts-Slangen, Lor baan 9, 0478-588215 24/25januari. zondag door het jaar Zaterdag 19.30 Uur: H. Mis voor: Kinderwoorddienst - Voorbereiding Communie. Gest.Jgt. Frans Manders. Gest. Jgt. Grad Wilms- Henriëtte Heesen en Anna v Lin. Misdienaars Karei, Rianne, Daan, Ilze. Lector ACTIE-KERKBALANS 19-24 JANUARI. De brief die u ontvangen heeftkomen wij deze week weer bij u ophalen. Het Kerkbestuur. O.L. V Onbevlekt Ontvangen Heide Misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: D. Dr abb els, 0478-510316 Conti ersoon parochie: L Pomvels, Heidseschoobveg 1, 0478-582421 25 januari Zondag 9.15 Uur H.Mis Jaargetijde voor ie Drabbels Misdienaars Iris M., Marly, Iris J, Lotte, Rob en Anouk Lector Cobv Pouwels

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 3