In het Leunse gemeenschapshuis De Brink is hij ook als vrijwilliger achter de tap te vinden, om daar het sociale leven goed te laten verlopen. De in Ven ray niet geheel onbekende blinde man Jos Pubben zien we regelmatig samen met Jos op de tandem door het landschap fietsen. Voor dit vrijwilligerswerk wil het bestuur van "de Hazekeutel" Jos Jacobs in het zonnetje zetten door hem de Orde van de Hazekeutel uitte reiken. De uitreiking zal plaats vinden in de foyer van de schouwburg tijdens de jeugdzitting op 24 j anuari 2004. De uitreiking zal omstreeks 21.00 uur plaats vinden. De gelegenheid tot feliciteren zal om 21.40 uur zijn, samen met het nieuwe prinselijke jeugdtrio van Venray. Wij willen iedereen, die Jos Jacobs een warm hart toedraagt, hiervoor uitnodigen. Tot ziens op 24 januari! Het Bestuur van de Hazekeutel Venray Het is, Erg belangrijk dat ge wet wat dur left ien de Leunse gemenschap, dorvur motte alle meense ien Leune goed kent, ge kunt dan bijvoorbeeld vier kier per dag mit owwen hond dur Leune loepe (Ge kunt zelfs af en toe mit Grad van Weil noar de legere schol loepe urn onderwiesinformatie op te doen) Ge zurgt dat ge bej alle fieste en evenemente ien Leune aanwezig ziet, Dan pas wette wat dur ien Leune left en kunde doar op ien speule, Iemand den dees kwaliteite al joare belangloos vur de Leunse gemenschap ut voert is, Stem op lijst 4, stem Piet Jansen Leune Promotie Team.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 15