SS3 .\v 4 - JfcSiP ml* w %*M up 1X9 iljji 4£# <U9 #®9 «L» uy v# *2* *4* «JLp iV) WÏIp «Wl ^5^ K r KB O AFDELING LEUNEN I I Steun onze verei f Vanaf 50 jaar kun je j Zoals je weet is de I bii te horen. LEDENWERVING en wora ua van onze ivdvj. worden. Januari is een mooie en actieve vereniging, zeker c moeite waard koersen, V erder gaan we met een bus op Bedevaart, dagtocht en een middagtocht I Je ontvangt ook nog een pasje waar je op vele plaatsen 15% korting Tevens ontvang je lOx per jaar de Nestor en de Schakel. I Ook zijn er veel instanties waar je te recht kunt voor eventuele hulp. I Neem eens vrijblijvend contact op met het secretariaat Boodenstraat 10 S 5881 j Ledenadministratie Gussenstraat 41 8 584948, 1 of bij een van de andere bestuursleden. We hopen dat verschillende zich nog zullen melden. Kosten lidmaatschap €14,- p.p. per jaar. Bij voorbaat onze dank. £>enk aan deze avond j De Carnavalsvereniging *t "ftnëHeKe" (in samenwerking met de KBO) biedt alle KBO leden, en alle ouderen van Leunen een gezellige carnavalsavond aan. f Het wordt een afwisselend programma voor elk wat wils. f Wij verwachten dan ook vele leden en NIET leden op deze avond, f De aanvang is op 13 januari om 20.00 uur in de Brink. f Biljarten Voor Ouderen Uitsla Competitie hakd Geen wedstrijden i v.m. Oud en Nieuw

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 5