Contt kostbare aangelegenheid. Maar dit is niet het ergste. Veel kwalijker is het dat een groepje jeugd uit Leunen zelf, er schijnbaar plezier in heeft om deze vernielingen aan te richten. Ook nadat zij overdag door diverse mensen erop aangesproken werden vonden ze het in een enkel geval nodig om dit te beantwoorden met het gooien van vuurwerk naar de betreffende persoon gekoppeld aan de nodige scheldwoorden. Daarom deze oproep aan diverse ouders. Als u weet dat uw zoon op oudejaarsdag overdag bezig was met vuurwerk rond het kerkgebouw, zou u de goedheid willen hebben hem daarover aan te spreken. De sfeer rond het kerkgebouw werd door meerderen als zeer onplezierig op die dag ervaren. Ik neem aan dat we allen toch willen dat wij onze eigen bezittingen willen koesteren en beschermen. Ook het kerkgebouw valt daaronder, daar het opgebouwd is en onderhouden wordt door geld van de Leunenaren zelf. Triest is het dan om te constateren dat een kleine groep jeugdige Leunenaren het nodig vindt om dit 'eigen bezit' te moeten vernielen. Ik hoop dat u als ouders de verantwoordelijkheid wilt nemen, om navraag te doen bij uw eigen zoon, zodat een volgende keer op een 'gewone' manier plezier gemaakt kan worden. Hartelijk dank, Kapelaan W. van Dijck H. Antonius van Padua Veulen Misintenties opgeven: Middels formuüer achter in de kerk of telefonisch: N. vanStaveren, 0478-585134, Bankrekeningnummer: 1281.02.594 ersoon parochie: M. Geurts-Slangen, Lorbaan 9, 0478-588215 10/11 januari 2004 Zondag door het jaar Zaterda 19.30 Uur: H. Mis voor: Kinderwoorddienst Gest. Jgt. Antoon Drabbels-Dina Klaassen en Jacoba Klaassen. Jgt. Grad Reintjes-Petronella Reintjes- Ver steegen en overl. Fam. Misdienaars Katie, Nikki, Stan, Liza, Lector Annie Timmermans.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 3