de Ruuper MEDEDELINGENBLAD VOOR LEUNEN EN VEULEN REDAKTIEADRES: Scheiweg 9, 5809 EH Leunen tel: 58 90 70 JAARGANG! 36 nr 2 Clusterparochies Leunen- Veulen-Heide Kapelaan W. van Dijck, Albionstraat 30, 5809 AE Leunen, 0478-581575 w H. Catharina Leunen Misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: A Heintjes, 582221 Bankrekeninenummer: 1281 292 10 en 11 januari 2004 zondag door het jaar Zaterdag 18.00 Uur: H. Mis voor: Wim Voesten;jrd.Graci Hendrickx en Truus Hendrickx- Jenniskens Misdienaars Karlijn, Mandy en Nathalie Lector Zondag Tiny Janssen 10.30 Uur: H. Mis voor: Harie Heesen: Trina Dietz-Janssen: Pierre Keij ser s Anna Philip sen-Lenssen Piet Marie Keij sers-Hendrix; Petrus Heesen Sj ang Heesen Misdienaars Patrick, Rob Lector Sten Jeanny Jenniskens Woensdag Uur Mis voor Overl. fam. L oenen-P ouwels Misdienaars Iris en Cane Vernielingen aan kerk Op oudejaarsdag 31 december zijn er verschillende vernielingen aangericht aan onze parochiekerk. Met name diverse glas-in- loodramen moesten het ontgelden. Het herstel hiervan is een zeer

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 2