Nieuws van uw Dorpsraad 18 De stichting 'De Hoefslag' heeft de benodigde grond voor bouw van een nieuw verenigingsgebouw van de fam. Derkx aangekocht. Op 18 december werd deze aankoop bij de notaris beschreven. Binnenkort zal het bouwontwerp ter goedkeuring aan de welstands commissie worden aangeboden. Op vrijdag 9 januari wordt de jaarlijkse kerstboom verbranding gehouden. Dit zal (met dank aan Barry Spreeuwenberg op hetzelfde perceel plaats vinden als in andere jaren. Vanaf 17.30 u kunnen de bomen aangevoerd worden. De kinderen krijgen dit jaar geen lot voor hun boom maar zij ontvangen ter plaatse voor iedere aangevoerde boom 30 ct. Dus jongens en meisjes aan de slag, want hoe meer bomen er aangesleept worden hoe groter het vuur wordt en hoe meer geld jullie krijgen! Om 18.00 u gaat de fik erin. Daarna is er voor alle kinderen warme chocomel met cake. Op dinsdag 13 januari houdt de Dorpsraad in 'De Hoefslag' een vergadering. De agenda daarvan luidt: 1. Opening 2. Notulen 3. Ingekomen stukken 4. Mededelingen vanuit het dorpenoverleg 5. Dorpse zaken 6. Rondvraag 7. Sluitipg. De vergadering begint om 20.00 u en iedereen is van harte welkom. G. Reintjes, secretaris Dorpsraad Veulen Aan alle inwoners uit Veulen. Van ganser harte wens ik iedereen een geweldig 2004. Laten we er met zijn allen een jaar van maken, dat in ons geheugen blijft gegrift als een fantastisch jaar. Met de inzet van iedereen, ouders, kinderen en team moet dit lukken. Ik heb er alle vertrouwen in! Namens het team van basisschool Antonius Leny Manders-Thielen, directeur.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 19