Aan alle inwoners van Veulen. Het nieuwe jaar is net begonnen. Wij willen dan ook iedereen alle goeds toewensen in het nieuwe jaar, dat het mag brengen wat je ervan verwacht. Wij verwachten dit jaar eigenlijk een heleboel. Want eindelijk is de kogel door de kerk. We hebben grond aangekocht op de hoek VeulensewegBrugpas en inmiddels een welstands- aanvraag ingediend bij de Gemeente Venray. Als het allemaal meezit komt deze nog in januari in de welstandscommissie. Als dit traject goed doorlopen is zal de Provincie nog zijn zegen moeten geven en dat kan helaas enkele maanden op zich laten wachten. Toch hopen we dit jaar de eerste schop in de grond te steken voor ons nieuw verenigingsgebouw. Wij gaan er in ieder geval voor en hopen daarbij van harte op jullie medewerking! Verenigingsraad Veulen Stichting "De Hoefslag" a Vastelaoves-vereëneging Ut Dartele Veulen A.s. Zondag 11 januari is het weer zover, we mogen naar America. De Turftreiers vieren dan namelijk dat ze 4 maal 11 jaar bestaan. We gaan hier met z'n alle naartoe want het belooft weer een leuk feestje te worden. Om 13.30u verzamelen in het café. De Sik 17

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 18