Jubileumjaar j oekskapel NoeëtTuus van start Onder grote publieke belangstelling en in een gezellige sfeer, heeft afgelopen zondag 4 januari een groot carnavalsfeest plaatsgevonden in gemeenschapshuis De Brink in Leunen. Zowel de liedjesmiddag, als de uitreiking van Gouden Knol aan Wim Voestendanwel het uitkome van het boerenbruidspaar is tot één grote happening samengevoegd. De organisatie van de boerenbruiloft is dit jaar in handen van joekskapel Noeët Tuus, die hiermee het startsein geeft aan het jubileumjaar waarin de kapel 22 jaar bestaat. Voorzien van de nodige technische hoogstandjes en speciale geluids- en lichteffecten werd een heuse luchtballon door het dak van De Brink naar binnen geloodst, met hierin het kersverse Dat dit geen onbekenden zijn In het Leunse Knolleland mag wel duidelijk zijn ons op carnavalsdinsdag. Het hoogtepunt van het jubileumfeest van Noeët Tuus zal plaatsvinden op Dan zal in De Brink in Leunen een vrienden en bekenden, Vanaf s middags 17.00 uur receptie plaatsvinden. 20 maart 2004. voor alle inwoners van Leunen, sponsors en alle die ons een warm hart toedragen, met een kinderprogramma, en zal om 18.30 uur een den vervolgens niet naar huis te laten keren hebben we dan Geert Pelzer en het 20 mans veelzijdige orkest ApartY zullen zorgen voor een sfeer waarin een echt feest kan worden En feest vieren doe je niet alleen, dus... zet de datum maar vast in de agenda. Omdat we dit feest ook mede door de steun van vele hebben kunnen organiseren, willen we de stellen voor een nader te Reden genoeg om aanwezig te zijaUiteraard zullen we ons zien en horen op zowel muzikaal gebied danwel in de publicaties nog ie laten

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2004 | | pagina 14