De economische wetenschap gaat ervan uit dat de prijs van goederen hoger is indien de bereidheid van de mensen om te betalen toeneemt. Toch is dit niet altijd zo. De beste dingen in het leven hebben geen prijs. J.F. Koers Universiteit Maastricht) m MISDIENAARS: za 19.00 Kim Verstappen en Lucie Houwen zo 10.00 Benny Janssen en Jobien Janssen ma 19.00 Geert Manders en Fenne Smits do 19.00 Kevin Janssen ën Job Nellen LECTOREN: za 19.00 Peter Loenen zo 10.00 Jeanny Jenniskens GEDOOPT: Loes WeijsWeth. Reiütjesstraat 15 "RIJK VAN GERECHTIGHEID Mensen maken voortdurend keuzen, bewust en onbewust. In onze westerse samenleving worden die keuzen sterk bepaald door een vorm van economisch denken met het doel steeds meer produceren en consumeren. Deze mensen dienen elkaar en jagen elkaar op. Economische groei, expansie, vooruitgang, efficiëntie en vrijheid zijn daarbij sleutelwoorden. Je bent wat je koopt. Winst en vergroting van welvaart zijn vanzelfsprekende doelen geworden, terwijl het eigenlijk middelen zijn. Er zijn ook mensen die zich laten leiden door andere waarden, door bijbelse verhalen, die vertellen over de strijd tussen de God van de bevrijding en de machten, die mensen hun vrijheid ontnemen. Luisterend naar de profetische stemmen van Israël, geraakt door Jezus van Nazaret leren we God kennen als een God, die het leven en de vrijheid wil en die opstaat tegen de macht van de dood. Jezus gebruikt daarvoor het beeld van het Rijk van God, Dit "Rijk van gerechtigheid" wordt zichtbaar in het doen van recht aan armen, weduwen en wezen, de vreemdeling. Zolang er mensen zijn die het dilemma tussen economisch denken en zorg voor de zwaksten onder ons durven doorbreken ten gunste van deze laatsten, is er reden om met vertrouwen te bouwen aan dat f!Rijk van gerechtigheid", waartoe Jezus in zijn evangelie ons telken malen oproept.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 3