K.B.O. afd. Veulen 20 Op 24 Oktober jl. hebben we afscheid genomen van G. Claessens als voorzitter van onze K.B.O. Dit voorzitterschap, dat hij 15 jaar heeft vervuld, was slechts één van de vele taken die hij heeft vervuld in onze vereniging (en gemeenschap) Na verschillende dankwoorden o.a. door de voorzitter van district Venray kreeg hij de Zilveren Draagspeld van de K.B.O. opgespeld als blijk van waardering. Het voorzitterschap wordt overgenomen door H. Reintjes (De-Vlies). Op Dinsdag 14 november a.s. gaan we op excursie naar vliegbasis De peel We vertrekken om 13.00 uur bii de kerk. Het bestuur wenst u Een genoeglijke middag toe. DORPSRAAD VEULEN Op dinsdag 14 november vergadert de Dorpsraad in 'de Hoef slag' 1. Opening; 2. Notulen; 3. Ingekomen stukken; 4. Mededelingen v/h dorpenoverleg 5. Bestemmingsplan; 6. Dorpse zaken; 7. Rondvraag: 8. De vergadering begint om 20.00 uur en ook voor u staat de koffie klaar G.REintjes, secretaris dorpsraad Veulen. KPJ VEULEN Hallo KPJ-ers Vrijdag 10 november hebben we een excursie gepland naar een paardenmelkerij in Deze excursie houdt in dat we eens gaan kijken hoe dat paardenmeiken in zijn werk gaat, hoe ze op het idee zijn gekomen, en of de melk werkelijk smaakt?? Wij komen bij de Hoefslag om 19.45 bij elkaar want om 20.30 worden we in Panningen verwacht (kom op tijd), GRoetjes en tot vrijdag Het bestuur. p.s. noteer deze datums alvast in jullie agenda: 1 december Sinterklaasavond 22 december Kerstgourmet unci, JiLiiwiu^aBsngs,m i ■ihu.iiji mi—i v r

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 21