—7^ 10 HARMONIE ST. CATHARINA LEUNEN - VEULEN - HEIDE Aktiviteiten heid van Het 80 jarig bestaan van de harmonie behalen v.d. Landstitel. Van 19.00 uur tot 20.00 uur in de Brink Leden harmonie 18.45 uur öj Leden drumband 18.45 uur aai podium r i :erdag .11 ao¥eaber Serenade bij de herogemng van Gelderkoel te Heide. harmonie drumband öni 20.00 uur aanwezig zijn bij de Geïderkoeï 17 november Serenade bii Nellv en Wil b.g.v.hun 25 jarig huwelijk (Nelly is bestuurslid van onze vereniging) O Gelderkoel Zondag 26 .november harmonie inhalen te Lei O .45 uur bij de Brink vertrekken, (harmonie+drumband) Zaterdag 9 december Zondag 17 december Kerst-concert in de Brink Adreswijziging secretariaat Nieuw adres: Liesbeth Lueassen, Christoffelkruid 54 Venray

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 11