2. MISDIENAARS: za 19,00 Emma Weijs en Joyce Hendrix zo 10.00 Max Baeten en Yvonne Theunis wo 19.00 Karlijn Pouwels en Diana van Gorp vr 19.00 Paulien Weijs en Mar jon Weijs LECTOREN: za 19.00 Goen Reintjes zo 10.00 Elly Theunis MEDEDELINGEN: In onze parochie vieren wij dit jaar het hoogfeest van Allerheiligen in het weekend van 28/29 oktober. Zondagmiddag 29 oktober houden wij om 14.30 uur een Gebedsdienst voor Allerzielen met aansluitend een stille tocht naar het kerkhof. De datum voor de toediening van het H. Vormsel is verschoven van zaterdag 12 mei 2001 naar zaterdag 19 mei 2001 om 19.00 uur. Het zal u wellicht al zijn opgevallen, dat er door de week vaak geen avondmis is. Dit komt vooral, omdat er voor de h. missen door de week praktisch geen misintenties meer worden opgegeven. En het komt de laatste tijd nog al eens voor, dat, als er een avondmis is, er toch niemand in de kerk zit. En eucharistie vieren zonder aanwezigen is nu ook niet hoe het zou moeten zijn. Vandaar.., Als er ih deze situatie geen veranderingen of verbeteringen gaan optreden, dan zullen we tot andere aanpassingen moeten komen. Het is aan u, of we met de avondmissen door de week moeten of kunnen doorgaan. Als er voldoende mensen blijven komen, dan gaan we er mee door.... Tijdens de laatste Gezinsmis heb ik een oproep gedaan om het Gezinsmis-comité en de Werkgroep Kindernevendienst te komen versterken. Tot nu toe hebben we nog geen positieve reaktie mogen ver nemen. Wilt u, dat we in onze .parochie hiermee doorgaan, kom "ons" dan mee helpen Een parochie zonder voldoende vrijwilligers (sters) op velerlei terreinen kan zeker in deze tijd niet goed meer funktioneren. Bekijk eens of u niet op een of andere manier in onze parochie mee kunt doen, We zijn toch samen parochie* nietv/aar

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 3