19 De Salvatoriaanse hulpactie werkt bijna 40 jaar in de derde wereld. Wij willen dit graag. Als ons helpt, zullen we dat ook zeker doen. Stichting Salvatoriaanse hulpactie, tuinstraat 35 6021 HE Budel Postgiro; 39 59 09. NAAMKR UISJES VOOR ONZE O VERLEDENEN Op 1 november is het twee jaar geleden, dat wij zijn gestaïl et kartonnen naamkaartjes van onze overledenen. De blij een laar lans tn onze en- gevraagd naamkaartje te vervangen ilie naam kruisje. In de Avondwake wordt dit dan door een van familieleden opgehangen. Na een jaar gaan wij dit dan naar gen. De vraag nu, wie wil deze kruisjes voor ons maken. Gemiddeld nog geen vijf per jaar. Informatie en opgaven bij de diake DIAKEN OP RETRAITE: In week 40, van 2 tot en met 8 oktober is de diaken afwezig. Hij ver blijft dan in een Nederlands klooster, om geestelijk bij te tanken en zich 7 dagen geheel vrij de maken voor Onze Lieve Heer, Voor even tueel spoedgeval kunt u terecht bij Grad Claessens Tel. 58 31 12 of Mia Geurts TeL 58 82 15. Hiermee verband houdend, kan de Ist6 vrijdag viering op 6 oktober niet door gaan. Ook de zieken communie vpor zieken en thuiszittende niet. OUDERS VAN DE COMMUNIEKANTJES. Op woensdagavond 11 oktober a.s. komen om 20.00 uur de ouders sa en in de school. Ze krijgen dan informatie over het voorbereidingsproject en over de feestelijke viering, op 22 april 2001 om 10 uur. Gezien het belang van deze avond, graag nu al deze datum vastleggen. Daarnaast nemen alle communiekantjes deel aan het doopsel op Zondag 15 oktober van Sanne van Staveren om 15.00 uur. Regel het zo, dat uw kind hierbij zeker aanwezig kan zijn. Bedankt.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 20