GEDOOPT; Op zondag 24 september is Nico Wismans in onze kerk gedoopt. Het was een mooie viering, omringt met de vader moeder peter\ meter familie en de 10 komende vormelingen. Wij feliciteren de familie Wismans Geiïings, en wensen Nico een gezonde toekomst naar lichaam en geest HUWELIJK; Op vrijdag 20 oktober treden Geert Jenniskens en Mariane Hubers in het huwelijk. De plechtige vie ring zal om 14.00 uur in onze kerk plaatsvinden. WAT VROEGER KON In welke richting ontwikkelt zich onze maatschappij Keren we terug naar de oerwet; het recht van de sterk ste Er verschijnen soms donkere wolken aan de blauwe hemel van de sociale zekerheid. De mensen van ons gaat het nog goed, maar hoelang blijft dit nog duren de ouderlingen ver bondenheid van mensen neemt steeds verder af; ieder voor zich en niemand voor ons allen Het Evangelie wijst ons op onze sociale ver antwoordelijkheid. Wat worden kinderen arme mensen wanneer zij niet van jongs af aan geleerd hebben om te delen. Wat wordt onze maatschappij een arme maatschappij, wanneer ze uit leden bestaat die alles voor zichzelf willen hebben. SPMAANDAGS IS ONZE DIAKEN VRIJ. Onder Gods zonnige hemel en onder het zeil van zijn liefde laten zelfs de wildste golven van de da gelijkse stress zich gladstrijken. Ik geniet s'maan- dags van mijn vrije dag, en doe dingen waartoe ik normaal niet toe zou komen. Houd u rekening met de vrije dag. Ook een diaken wil een dagje vrij zijn. Bedankt. ENKELE UITDRUKKINGEN VAN MENSEN; Het zou ideaal zijn als de jeugd wat later in ons leven kwam. Wie alles voor gemakkelijk houdt, zal veel moeilijkheden krijgen. Als dc mensen zeggen dat jc er nog jong uitziet, dan wordt je werkelijk oud. Het is beter niet begrepen te worden, dan verkeerd begrepen te worden. Voeger

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 19