Tijdens de laatste leo-10 avond is weer gebleken dat het buiten "leuker" is dan binnen. Wij als vrijwilligers willen niet worden aangesproken over de overlast,(scheldpartijen, vernielingen, politie bezoek) tijdens de leo-10 avonden veroorzaakt wordt. Daarom hebben wij besloten voortijdig te stoppen met het organiseren van de leo-10 avonden. Wij vinden het jammer voor diegene die wel altijd voor een leuke en gezellige avond zorgden. Groetjes en tot ziens, Vrijwilligers leo-10 Bestuur ieo ''eventuele reacties schrifte'jk inleveren bij de Brink tav- ieo-iö' ATTENTIE: VRIJDA6 S MEI [BEVRIJDIN6SbA6] ZIJN WIJ VANAF 12.30 UUR 6ESLOTEN. BESTE LEQ-10ERS 9 HELAAS BROOD EN BANKET TEL/FAX:588035 M' RECLAME VI 5 BESCHUITBOLLEN ZONNEFLUIT 400 SR... ROOMBOTERVLAAI 0622457709

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 6