3 HET WOORD DOEN. Er zijn mensen die de hele dag praten en niets zeggen. Anderen doen hun mond bijna niet open. Ze luisteren lange tijd, en wanneer ze opeens iets zeggen, dan verbaast ieder zich erover. En dat woord blijft hangen. Je vraagt je dan af: waarin zit hem dat, wat is hier het geheim....? Komt het omdat die ander eerst heel lang geluisterd heeft, niet alleen naar de woorden, maar ook naar alles achter de woorden, en dan antwoord geeft op wat gehoord is In onze liturgievieringen worden ook veel woorden gebruikt: het oude Verhaal wordt doorverteld, er wordt gezongen en gebeden, en ook gebaren en voorwerpen hebben hun boodschap Ontvangen wij het Woord als regen op een dorstige grond, zoals de Schrift beeldrijk zegt Wat bewerkt dit Woord onder ons Gemeenschapszin Openheid voor Gods gaven Geloof in het leven voorbij onze aardse werkelijkheid En wat doen we er dan mee Het Woord van God is een werk-woord, een woord om te doen. Het is een woord dat ons dwingt tot opbouw van goede verhoudingen tussen mensen, tot opbouw van een bewoonbare wereld. w mma WËT M liitvaartverzorgi ng Brienshoekweg 6 5809 EW Leunen 24 uur bereikbaar op: Tel: 0478-515221 i ii g vb i tïvi t v A a r t Vr"*- •>- :c-yj-: V v r X /l* V- Gerrit Arts :-v A v 4 w - v v r,s

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 4