23 5 allo mensen uit het Veulen. Vrijdag 19 mei gaan we met de KPJ auto's wassen. U kunt uw auto laten wassen door de KPJ voor maar 7,50. Dus voorlopig niet door de wasstraat maar laat uw auto wassen door de KPJ. Dit auto wassen gebeurt op vrijdag 19 mei van 18.00 tot 19.00 uur op het pleintje van de kerk. Hou de Ruuper in de gaten. Groetjes van de KPJ. Op dinsdag 9 mei houdt de Dorpsraad Veulen een vergadering in 'de Hoef slag' De agenda luidt: 1Opening; 2Notulen; 3Ingekomen stukken 4. Nieuws van het Dorpenoverleg 5. Dorpse zaken 6. Rondvraag 7. De vergadering begint om 20.30 uur en u bent van harte welkom. G.Reintjes secretaris. K.B.O. afd. VEI TT .EN Dagtocht KBO Leunen en Veulen. Op maandag 29 mei gaan we op reis mete 2 bussen van Gielen. Opgave Maandag 8 mei vanaf 9.00 uur tot disndag 9 mei 12 uur bij R.Mulders, Veulenseweg 58. Kosten f75,— per persoon, te betalen bij opgave. Voor meer informatie zie KBO Leunen. Wij wensen u een prettige reis toe.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 24