r f WfA, //MM*/ HEILIGE ANTONIUS NOVEEN De vorige week hebben we gesproken over het hart van Antonius voor de wonderlijke natuur. Wij hebben dit uitgewerkt in de "MORGENSTER" die Maria is. Maria is namelijk het beginpunt van Gods' verlos send en heilswerk. Deze week gaan we ver- i 4 der. De stralende zon, is volgens Anthonius een zinnebeeld van de liefde van God, en i de veranderlijke maan verwijst naar de naastenliefde. De zonkomt iedere dag op nieuw op, en geeft ons iedere dag licht. God schenkt ons levenslicht. Ja, iedere dag opnieuw. Soms straalt de zon zo sterk, dat wij ons in zijn geheel warm gaan voelen. Wij zien de stralen wel niet, maar zijn soms duidelijk voelbaar. Het is God die ons raakt. En als wij hieraan voorbij gaan, schenkt God ons toch evengoed "HET LICHT". God laat ons, aldus Antonius geen dag in de steek. De veranderlijke maan, verwijst naar de naastenliefde. We weten dat deze bij ons wisselvallig is. Soms wil len wij er geheel voor de ander zijn, soms denken we alleen aan ons zelf. Doen we mee, met de doordrongen IK mentaliteit. Wij zijn wisselvallig naar de ander, maar God is er permanent voor ons. Zijn liefde blijft ons omringen en doordringen. Hij vraagt ons, om hieraan niet voorbij te gaan, maar er wat mee doen. Zijn scheppende liefde in ons aan onze naaste doorgeven. Want dan pas wordt onze gemeenschap en wereld heerlijk vredig zonnig. Een van de uitspraken van Antonius is, "zich met de blijden ver heugen en met de treurenden te wenen". Deze sluit het bovenstaan de geheel in. Het is God, die geheel met ons begaan is en meeleeft En ons bij teleurstelling van pech, ziekte, pijn, nog een extra aan wezig is. Dit zet ons tot nadenken. Want waarom willen wij Gods' en liefde dan toch zo slecht erkennen en ervaren Waar 4 scfaijniïjk, omdat God voor ons niet zo'n directe plaats heeft in ons leven. Ja, daar moeten we toch wat aan doen. Diaken van Gassel gewijde water, hebben wij in flessen het tafeltje achter in de kerk staan GRATIS meenemen, om thuis in het wijwaterbakje te doen. Wel vragen wij slasaus flessen met schroefdop, om dit voort te kunnen blijven zetten. Bedankt Diaken van Gassel.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 23