IBIT 37 N 2 O O SPECIALE VIERING MET EN VOOR KINDEREN 21 Op zondag 28 mei a.s. willen wij in onze kerk, om 15.oo nur, in het kader van het jubileumjaar een speciale kinder viering hou den met een speciale "KINDERZEGEN". Ter voorbereiding zoe ken we; een jonge Vader en Moeder met kind, om ais St. Jozef en Maria met haar kind, in de viering aanwezig te zijn. Een jonge vader en moeder, die wat willen lezen. Jonge vaders e; en\ of jongeren, die een vijf tal gepaste kinder liedjes willen zing en. Liefst met een of enkele instrumenten. Ik hoop dat deze SPE CIALE VIERING alle interesse aandacht en medewerking krijgt, zodat we er iets moois van kunnen maken. Opgaven bij de diaken 077-467 1961. Rij voorbaat hartelijk dank, R. K. KINDERGROEP PASEN; Jezus is uit de dood opgestaan. f -• dood opgest^ «m voor d°°* dood te zi]U. Alvorens met een zieken-hezoekers-team te starten willen we eerst enkele keren samen komen. We zul len dan praten over de bedoeling.hoe wij ons fee zoekwerk organiseren, en hoe we dit het beste kun nen doen. Daarom vragen we nog die zich bij dit team willen aansluiten. Het is zo'n ooi en dankbaar werk. En wij doen hiermee zo- i veel mensen een groot plezier. Geef ook U zich nu op; Tel. 077- 467 1961.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 22