Wij schakelen U thans over naar de Zeereerw. Heer Rector voor zijn maandelijks briefje, Beste jongens overzee. Uw demobilisatie staat voor de deur en je zult je zelf wel afvragen wat zal ik straks gaan doen als ik weer thuis ben. Ga ik weer in het boerenbedrijf? Hier is de toekomst zeer moeilijk. Of zal ik wat anders ter hand nemen. Dit is een kwestie van roeping of beter gezegd van levensstaat. Ge moogt U hier over wel goed beraden. We behoeven ons hierover niet ongerust te maken. Op de eerste plaats jongens moet ge voor zoiets veel bidden want de richting die ge nu gaat inslaan is menselijkerwijs gesproken voor het grootste deel van Uw leven. Kies iets wat U ligt want hierin zult ge God moeten dienen, leder mens moet God dienen in zijn eigen staat en stand door de plichten die het leven in dit beroep in die staat of stand meebrengt goed te vervuilen. Door Uw plichten goed te vervullen en op gezette tijden uw gebed te beoefenen kunt U het einddoel dat voor ieder mens hetzelfde is, n.l. de eeuwige zaligheid, bereiken. Zo jongens, dit waren enkele gedachten, doe er Uw voordeel mee. Heel vee! hartelijke groeten van Uw meelevende Rector, w.g. J.E.M. Verbugt. Met deze aflevering is een einde gekomen aan de informatiestroom vanuit een ver verleden, omdat alle Veulense militairen thuis of op weg naar huis waren. Theo Kusters kwam in mei met het Amerikaanse schip General Sturgess thuis en als laatste stak Sef Reintjes met het schip de Waterman de oceanen over en arriveerde op een mooie zonnige dag in juni bij z'n ouderlijk huis aan de Lorbaan. Een zorgvolle tijd werd hiermee afgesloten. Alle Veulense jongens keerden behouden weer! Gedurende een heel jaar heeft u over de schouder van de toenmalige schrijver mee kunnen lezen over alles wat Veulen en z'n bewoners in die dagen bezig hield. Ik heb de brieven soms ingekort en ingedikt omdat ze in oorspronkelijke vorm te lang waren om in 'de Ruuper' te plaatsen. Steeds was het streven om stijl en woordgebruik zo veel mogelijk intact te laten. De volledige versies kunt u vinden op internet: www,veulen.myweb.nl Tot slot een woord van dank aan m'n zoon John voor z'n onmisbare hulp, aan de redactie van 'de Ruuper1 voor het beschikbaar stellen van zoveel ruimte en aan u lezer, voor de vele hartverwarmde reacties. Mocht u de brieven bewaren, en mist u enkele afleveringen die u nog graag zou hebben, laat het mij dan weten (tel. 568880). Wellicht valt het alsnog te regelen. Gerrit Reintjes

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 15