13 Toen het Veulen nog een 'vulieke' was (46) Vijfde deel van de brief van april 1950 van het Veulens Thuisfront aan onze jongens in Indië. s WEDEROPBOUW: Bij Thies Kunen is een begin gemaakt met het bouwen van een woning voor Thies Kunen, z'n vrouw, de twee dochters en een oompje. De woning wordt gebouwd naast de boerderij langs de harde weg. Ais deze klaar is zai Sjeng ook weer inwoner van 't Veulen gaan worden. Bij Hendriks (steenfabriek) is men ook zo ongeveer klaar met het herstel van de woning. De arbeiderswoningen waarover wij reeds vroeger spraken naderen hun voltooiing. Ze zijn toegewezen een aan A. Janssen welke nu met zijn gezin in de noodwoning van Grad Reintjes woont en een aan Harry Hendrix welke met Door Jacobs is getrouwd en bij Jacobs inwoont. Zoals jullie wel weten was de Paterskerk voorzien van een asfaltbedekking. Thans heeft men een begin gemaakt met het beleggen met pannen. Dus de Paterskerk is als jullie ze weer terugzien van een rood pannendak voorzien. Het Gemeentehuis te Ven ray is ook verbouwd. Het is geheel van haar oorlogswonden genezen. Dit heeft daags voor het bezoek van de Koningin haar beslag gekregen. Bij de viering van de verjaardag van H.M. de Koningin op 1 Mei was er weer voor de danslustigen gelegenheid om hun hartje op te halen. Beste vrienden, wij zijn thans weer aan het einde van ons maandelijks nieuws. Dit is de eerste aflevering van de tweede jaargang van onze maanbrieven. Nu het misschien wei de laatste brief is welke wij voor jullie zullen verzorgen, althans voor Thei Kusters, willen wij niet besluiten alvorens een enkel woordje tot jullie in het bijzonder te richten. Na vele maanden, zelfs jaren van scheiding breekt voor jullie het ogenblik aan dat jullie ofwel voet op Hollandse bodem zetten ofwel de inscheping in het vooruitzicht hebt. Met weemoed gedenken wij hen welke hun jonge leven hebben gegeven in dienst van het Vaderland ver van huis en haard en ver van hunne dierbaren, voor God, Koningin en Vaderland. Dien nu je Vaderland, dien en heb lief zij, die achterbleven met een traan in de ogen en met een brok in de keel, toen jullie 2 jaren.geleden vertrokken. Zij zijn jullie trouw gebleven. Beloon die trouw door hen je eigen trouw niet te onthouden. God zegene ons Volk, ons Land, ons Vorstenhuis en ons aller dierbaar Veulen. Zojuist vernemen wij nog dat Elly Smedts vandaag (4 Mei) van de laatste H.H. Sacramenten is voorzien, in het Ziekenhuis te Venray. (Elly is op 24 mei gestorven.)

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 14