1 Aan alle leden van de L.V.B. Leunen Sinds kort werkt de L.V.B. met werkgroepen. De werkgroep "cursussen" heeft van het bestuur de mogelijkheid gekregen om voor het najaar*20Ö0 één of meerdere cursussen te planhen. Dit afnankeüjk van de behoefte van de leden. Daarom vragen wij aan alle leden om nu al aan te geven in welke' cursus je interesse hebt om te volgen. Het lijkt misschien wat ver vooruit, maar indien wij een cursus willen plannen voor het najaar moeten wij nu gaan boeken. Hieronder volgt een beknopte omschrijving van elke cursus. Voor meer informatie en inschrijven voor één of meerdere cursussen kun je terecht bij Anjo Niessen, Pastoor Strijkersstraat 19, tel. 589376. Dit moet gebeuren voor 6 mei as. KleienIn 7 lessen met 8/9 personen maak je 4 eenvoudige werkstukken op donderdagavond in nov/dec. 2000 bij Netty Jeucken in Oostrum voor 100,00 p.p. Pech onderweg: voor kleine autoreparaties, banden verwisselen e.d. bij Van Gorp in Leunen. Datum nog nader te bepalen in het najaar 2000. Kosten ±/.5,00 p.p. Creatief met bloemen: vele variaties mogelijk en nog nader te bepalen. Bijvoorbeeld een lentetasje maken van kippengaas, mos, schors, schelpen, takken ed. Door Piet en Nel Steegh uit Leunen, in het gemeenschapshuis. Lente 2001, 1 avond, kosten 20,00. Internet: hierbij zijn verschillende mogelijkheden. Via de Volksuniversiteit Venray op het Raaylandcollege, 12 tot 16 personen, 3 woensdagavonden in september 2000, ƒ.75,00 p.p. voor iedereen, ook voor iemand die nog géén computerkennis heeft. Bij Thea Saris in Castenray: voor diegene die de basiskennis van de Windows-omgeving beheerst. 3 lessen van 2 uur voor ƒ.150,00 Les in een kleine groep van 8 personen. Tijdstip nog nader te bepalen. Dus heb je interesse, reageer dan vóór 6 mei, bij Anjo Niessen, tel. 5 893 76.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 12