10 WW" Vrijdag en Zaterdag aanbieding: 1 kg. rundvleessalade 1 bakje rauwkost naar keuze samen 10 gulden. Groentehal A. Peeters Veulenseweg 4a P.s. na 12.30 uur GESLOTEN ORANJE SPELEN LEUNEN 2000 Het was anders dan anders, maar toch geslaagd Het weer liet ons- afgelopen zaterdag een beetje in de steek, maar de loods van de familie Thijssen was onze oplossing. Om tien uur stond de loods nog vol vrachtwagens, en om twaalf uur stond alles klaar voor de Oranje Spelen. Vele handen Familie Thijssen,. bedankt voor deze spontane medewerking Verder willen we alle vrijwilligers bedanken die, op welke manier dan ook, geholpen hebben met de organisatie van Leunse Oranje Spelen 2000. Tot slot willen we graag Rabobank Zevenrode, de V.Z.O. bedanken voor hun financiële bijdrage deze dag. aan Graag to volgend, jaar! i Oranje-commissie leunen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 11