met zijn misdienaars in een oude bus van de Zuid-Ooster op kamp. Voordat men bertrok moest de bus 'kampklaar' gemaakt worden. De bus had dan wei een jaar in het bos gestaan. Dit gold ook voor de pötten, pannen, borden en het bestek* De- rector kennende zou hij gewoon, weer vertrekken.... Inclusief muizenkörrels e.d. Al die jaren stalde Ëll alle spullen 'op de plaats' en stortte zij zich vol op het schoonmaken ervan. Er gaat geen kerk- of dorpsfeest voor bij of Ell is eeii van degenen die zorgt voor de mooiste verzieringen in de kerk of feesttent. En er is nog wel eens een keer wat te doen in het Veulen... De Veulense APK (Aid Prinse Kompenie) draagt kiepsen die vanaf het begin door o,a. Ell gemaakt zijn. Bij de oprichting van de APK waren die maar liefst 22 kiepsen. Tegenwoordig maakt Ell de kiepsen alteen. In het begin 1 per jaar, nu maakt ze er 10 tegelijk, zodat ze 9 jaar de tijd heeft om andere dingen (voor hét dorp) te doen. En dan was er ook nog de Rabobank. Men zocht voor een landelijke actie drie thema's en aan het bestuur van Veulens Historie Herleeft werd gevraagd iets te maken voor de bank voor Leunen, Veulen en Heide. Dit bestuur schakelde Ell in: voor het uitwerken van dit ver r zoek. Maar liefst drie wéken bleef de door haar verzorgde expositie in het bankgebouw staan. Als thema's koos zij voor melk (veehouderij), varkens en kippen, zaden en pootgoed. Het comité Veulens Historie Herleeft werd beloond met eén door de bank aangeboden dege lijk ouderwets etentje. De hierboven aangehaalde vrijwilli gers werkzaamheden vormen sléchts éen gedeelte van het vele werk dat Ëll voor het Veulen en voor de verenigingen gedaan heeft. Een feit is dat men nooit vergeefs een beroep op haar doet en dat ie altijd klaar staat om te helpen of om een goed advies te vérstrekken Haar hobby's, naast het verenigings werk, zijn het schilderen van spreuken op borden, het maken van poppen, het vlechten van manden en het maken van kerstgroepen. Verder mag ze graag fiet sen en wandelen. Op dit moment is ze reeds volop bezig met de versiering van de vijfjaarlijkse manifestatie Veulens Historie Herleeft dat in 2001 weer gehouden wordt. Als bekroning voor het vele werk dat zij vrijwillig voor het Veulen gedaan heeft-zal zij namens de gehele dorpsge meenschap uit handen van Vorst Teun 't Goalde Pert mogen ontvangen. Venrav Frans Voermans 0478 569600

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 34