- onze vraag naar diep men Na fijne carnavalsdagen is met aswoensdag het startschot gegeven oir op zoek te gaan naar geluk. ïn deze veertigdagentijd van meditatie en wij een kans om in het zoeklicht van Jezus Christus van klank Wij kennen de vastentijd van veranderd ergens bestaat dit nog zo. Alleen werden er vroeger m vastenpuntjes gegeven. Nu heeft men meer de nadruk en persoonlijke keuze vasten. Tegenwoordig ziet men het veelal, als een bezinning op Jezus leven, woord, lijden, sterven en verrijzenis. En het overdenken van de diepe zingeving van ons leven, en hoe deze weg te bewandelen. Kortom; onze vraag naar diep menselijk geluk. Centraal zou in de zin kunnen staan;God houdt zielsveel van ons mensen en Hij wil ons dolgelukkig maken" Hierbij kennen wij het kernwoorddankbaarheid". Vasten is op de eerste plaats dankbaarheid. Als we ons leven van dichtbij bekij ken dan komen we tot de slotsom, dat alles wat wij zijn, een geschenk is van een samenspel van God met de mensen. Niemand van ons zichzelf tot leven geroepen. Niemand van ons heeft zijn eigen naam gekozen. Alles wat wij zien, al het goede en schone in ons, is het onmiddellijke resultaat van de liefdesinzet van God in en met dat de mensen. Binnen deze liefdesband speelt zich een diep myster Wij zijn een geschenk. Alles wat wij zijn, hebben we ontvangen geldt overigens niet alleen voor de mensen. Ook de natuur is iet: op ons afkomt, als een wonderlijke schoonheid. Elk moment van ons bestaan is een "gegeven" moment. Ons geboren en sterven, onze vreugde en verdriet, onze tegenslagen en meevaller zijn als een ge geven moment, waarmee wij iets moeten.doen. Alle momenten van ons leven heeft een eigen betekenis op weg naar het eeuwige heil. God schrijft in iedere regenboog van ons leven Zijn liefdesverklaring

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 32